KOMUNIKAT ZW NSZZP W KRAKOWIE DOT. KART TELEFONICZNYCH T-MOBILE
Dodane przez Administrator dnia Wrzesień 09 2017 12:41:47
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi oferty dla związkowców w ramach T-mobile i bardzo dużym zainteresowaniem informuję, że Zarząd Wojewódzki wynegocjował kolejną partię kart telefonicznych.
Mamy nadzieję, że już każda osoba, która chce, otrzyma karty w ramach naszej oferty.
Bardzo proszę, aby Przewodniczący Zarządów Terenowych, przygotowali listy osób które chcą otrzymać karty. Listy winne być przygotowane w/g wcześniej przekazanego wzoru z danymi umożliwiającymi opracowanie nowych umów z użytkownikami.
Termin przesłania list to 01 października 2017 roku. Będziemy uwzględniać listy przesłane przez Przewodniczących ZT, inne listy np. przygotowywane przez wydziały,komórki itp, nie będą honorowane. Koledzy Przewodniczący umieszczając osoby na swoich listach jednocześnie potwierdzają wszystkie kryteria niezbędne do przystąpienia do Funduszu Zapomóg i Pomocy Socjalnej.
Wynegocjowana oferta zawiera takie same warunki jak pierwotnie. Informacja n/t oferty znajduje się na naszej stronie internetowej www.nszzp-malopolska.pl w zakładce /Dla związkowców/Promocje/.
Każdy zainteresowany może przejrzeć na stronie szczegóły oferty, a także inne oferty kierowane do członków związku.
Ze związkowym pozdrowieniem - Sekretarz ZW NSZZP w Krakowie - Andrzej Mruczek.