Organizacja Terenowa Emerytów i Rencistów Policji w Nowym Sączu
Strona Główna | Kategorie Newsów | Artykuły | Galeria Piątek, Maj 29, 2020
Nawigacja
Strona Główna
Kategorie Newsów
Artykuły
Galeria
Forum
Kontakt
Szukaj
Online
Gości Online: 3
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 23
Najnowszy Użytkownik: Tadzio
KONTO BANKOWE
Składkę członkowską w kwocie 72,-zł można wpłacać na konto nr.: 20 1020 2892 0000 5202 0629 5879
POLECANE
NSZZP
NSZZP-ZW
Forum ZZ
FSSM RP
KMP Nowy Sącz
KWP w Krakowie
KGP
SEiRP Nowy Sącz
UM Nowy Sącz
Regulamin Funduszu 2013
R E G U L A M I N
Funduszu Ochrony Prawnej Policjantów


§ 1.
Na podstawie uchwały z dnia 26.10.2000 roku Nr 53/00 Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa małopolskiego oraz Zarządzenia Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji Nr 5/2000 z dnia 18 grudnia 2000 roku tworzy się Regulamin Funduszu Ochrony Prawnej Policjantów i byłych Policjantów zwany dalej „Funduszem” i stanowi się co następuje:

§ 2.
Fundusz Ochrony Prawnej Policjantów woj. małopolskiego przeznaczony jest na pokrycie kosztów za czynności adwokackie adwokata reprezentującego Policjanta (byłego Policjanta) przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w sprawach wszczętych przeciwko Policjantowi (byłemu Policjantowi) o przestępstwa popełnione w czasie i w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a także w szczególnie uzasadnionych przypadkach w sprawach cywilnych, administracyjnych i dyscyplinarnych prowadzonych przeciwko Policjantowi.

§ 3.
Dochody Funduszu stanowią dobrowolne składki wnoszone przez policjantów miesięcznie w kwocie 1 zł /jeden złoty/ na podstawie deklaracji stanowiącej załącznik do regulaminu
a przedmiotowa kwota potrącana jest z uposażenia poprzez listę płac.

§ 4.
1. Środki Funduszu gromadzi się na odrębnym oprocentowanym rachunku depozytowym Banku PKO S.A nr rachunku 18 1240 4650 1111 0000 5146 3579 należącym do Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa małopolskiego prowadzonego przez Wiceprzewodniczącego – Skarbnika Zarządu Wojewódzkiego.
2. Techniczną i kadrową obsługę Funduszu prowadzą:
a) Komisja Ochrony Prawnej Policjantów ZW NSZZ P województwa małopolskiego
b) Wydziały Kadr KWP, KMP, KPP
c) Wydziały Finansowe KWP

§ 5.
1. Pomocy finansowej udziela się w formie zryczałtowanej zapomogi w wysokości :
a) w sprawach karnych w I instancji nie więcej niż 2000,00 złotych a w II instancji nie więcej niż 3000,00 złotych
b) w sprawach cywilnych i administracyjnych odpowiednio 1500,00 i 2000,00 złotych
c) w sprawach dyscyplinarnych odpowiednio 750,00 i 1500,00 złotych
2. W sprawach cywilnych, administracyjnych i dyscyplinarnych Komisja opiniuje wniosek zgodnie z § 2 regulaminu i przedkłada propozycję ZW NSZZ Policjantów województwa małopolskiego do akceptacji.

§ 6.
Do pomocy określonej w § 1 uprawnieni są:
1. Policjanci, którzy zadeklarowali wpłaty na Fundusz i należą do Związku Zawodowego, przy czym okres uiszczenia składek nie może być krótszy niż 3 /trzy/ miesiące z zastrzeżeniem sytuacji określonej Uchwałą nr 51/2000 ZW NSZZP woj. małopolskiego.
2. Policjanci, którzy opłacali składki przez okres conajmniej 3 /trzech/ miesięcy, a zdarzenie określone w § 2 zaistniało po upływie okresu karencji.
3. Policjanci zwolnieni ze służby o ile spełniają warunki:
a) jeżeli postępowanie karne pozostaje w związku ze służbą,
b) uregulowali składki za okres nie krótszy niż 3 /trzy/ miesiące z zastrzeżeniem Uchwały nr 51/2000
c) okres wszczęcia postępowania karnego od daty zwolnienia nie jest dłuższy niż 3 lata

§ 7.
Wpłacone kwoty przez Policjantów jako uczestnictwo w Funduszu nie są im zwracane w przypadku wypowiedzenia uczestnictwa w Funduszu lub zwolnienia ze służby.

§ 8.
Środki finansowe z Funduszu przyznaje Komisja Ochrony Prawnej ZW NSZZ Policjantów województwa małopolskiego na wniosek zainteresowanego Policjanta oraz na podstawie:
a) Uchwały Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów
b) Wniosku właściwego przełożonego dyscyplinarnego.

§ 9.
Komisja działa w składzie siedmioosobowym, przy czym decyzję o udzieleniu pomocy podejmowane są większością głosów, przy udziale conajmniej pięciu członków Komisji.
W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego lub jego zastępcy pod nieobecność Przewodniczącego.

§ 10.
Wnioski dotyczące przyznania pomocy są rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty przekazania do Sekretariatu Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa małopolskiego a w sprawach niecierpiących zwłoki rozpatrywane są w ciągu 14 dni.

§ 11.
Komisja rozpatrując wniosek od któregokolwiek podmiotu wymienionego w § 8 powinna zasięgnąć opinii od pozostałych podmiotów oraz sprawdzić czy w sprawie prowadzone jest postępowanie dyscyplinarne. Informacje te mają wyłącznie charakter opiniujący i nie wiążą Komisji.

§ 12.
Komisja podejmuje pisemną uchwałę o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy finansowej z uzasadnieniem. Od decyzji Komisji odwołanie nie przysługuje.

§ 13.
W przypadku wprowadzenia Komisji w błąd i pobrania nienależnej pomocy finansowej,
Policjant jest zobowiązany do zwrotu tej pomocy w terminie 30 dni od momentu ujawnienia tego faktu. W przypadku odmowy zwrotu pomocy Komisja podejmie wszelkie środki przewidziane prawem zmierzające do odzyskania należności.

§ 14.
Pomocy finansowej nie udziela się w razie popełnienia czynu wymienionego w § 2 w stanie po użyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka oraz ewidentnych przypadków działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej jak też Policjantowi, który swoim świadomym działaniem naraził na szkodę lub ją wyrządził innej osobie.

§ 15.
Gospodarka finansowa Funduszu podlega kontroli Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej NSZZ Policjantów województwa małopolskiego.

§ 16.
Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić wyłącznie w formie uchwały ZW NSZZ Policjantów województwa małopolskiego po uprzednim zasięgnięciu opinii Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

§ 17.
Komisja Ochrony Prawnej w terminie do 31 stycznia każdego roku przedkłada Zarządowi Wojewódzkiemu NSZZ Policjantów i Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji imienny wykaz Policjantów (byłych Policjantów) wraz z wysokością przyznanej kwoty pomocy finansowej w formie sprawozdania.

§ 18.
Fundusz zostaje uruchomiony po upływie jednego miesiąca od daty podpisania aneksu do porozumienia ZW NSZZ Policjantów z Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji w sprawie rozszerzenia terenu działania Funduszu.

§ 19.
W przypadku przejęcia zadań Funduszu przez budżet w drodze ustawowej lub na podstawie przepisów resortowych Fundusz zostaje zamknięty a zgromadzone na nim środki pieniężne
zostaną przekazane na cele statutowe działalności Związku.

§ 20.
Regulamin po zmianach wchodzi w życie z dniem 01.01.2013 roku.
Dodane przez Administrator dnia czerwiec 12 2013 18:32:41 0 Komentarzy ˇ 313 Czytań Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Administrator
14/12/2016 09:33
5/Oferta ubezpieczenia grupowego TU Warta -"Małopolski Emeryt Policyjny 2016" Szczegóły w dziale "Atykuły-Ogłoszenia"

Administrator
18/06/2013 21:41
4/ Wszystkie oferty ubezpieczeniowe dostępne są na stronie ZW NSZZP w Krakowie (link po lewej) pod zakładką "DLA ZWIAZKOWCÓW/Oferty ubezpieczeniowe.

Administrator
18/06/2013 21:41
3/ W przypadku posiadania materiałów lub zdjęć z działalności związkowej OT E i RP NSZZP - proszę przesyłać na skrzynkę e-mail; kowalikjm@gmail.com lub henek00@interia.pl

Administrator
18/06/2013 21:40
2/ Regon 122785156

Administrator
18/06/2013 21:39
1/ NIP 734 - 351 - 87 - 40

Organizacja Terenowa Emerytów i Rencistów Policji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Nowym Sączu; 2013

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashionideas.icu